logo.png

Փոստային հասցե՝
ՀՀ, Երևան, 0015, Գ. Լուսավորիչի 9
«Երևան Պլազա» բիզնես կենտրոն

Տեղեկատվություն՝
Հեռախոս՝ +374 60 757500
Էլ. փոստ՝ info@rosneft-armenia.am

 

«ՆԿ «Ռոսնեֆտ» ՀԲԸ
անվտանգության թեժ գիծ՝
Հեռ.՝ +7 800 500 25 45
Էլ. փոստ՝ sec_hotline@rosneft.ru

© 2018 «ՌՈՍՆԵՖՏ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Поиск